PDF Drukuj Email


Tematy szkoleń/warsztatów/prelekcji/pogadanek

pracowników PPP w Łańcucie

w roku szkolnym 2018/19

SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

( WYKŁAD/ZAJĘCIA WARSZTATOWE)

Wypalenie zawodowe.

Komunikacja, asertywność.

Złość - jak można rozwiązać ten problem. 

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji” ( gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne).

Trening efektywnej komunikacji.

Kształtowanie relacji przyjacielskich w młodszym wieku szkolnym ( klasy I-III).

Konstruowanie IPET ( dla uczniów niepełnosprawnych).

Rozpoznawanie uzdolnień i predyspozycji edukacyjnych i zawodowych uczniów.

Mutyzm wybiórczy – zasady pracy z dzieckiem.

Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym.

Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja rozwojowa.

Konstruktywna konfrontacja – sposoby reagowania na takie zachowanie uczniów. (gim, ponadgim.)

Stymulowanie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym - zapobieganie wadom wymowy.

Sposoby radzenia sobie w sytuacjach uciążliwych wychowawczo – propozycje różnych technik korygujących zachowania ucznia, wykorzystywanych podczas pracy z grupą.

Profilaktyka logopedyczna u dzieci przedszkolnych.
Komunikacja dziecka z autyzmem.
Autyzm dziecięcy-charakterystyka zaburzeń i działania terapeutyczne.
Zachowania autoagresywne-samouszkodzenia u dzieci i młodzieży szkolnej.
Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym.
Nauka czytania w oparciu o metodę symultaniczno-sekwencyjną (PP, SP - kl. I-III).

PRELEKCJE DLA RODZICÓW

Zaburzenia rozwoju 6 - latka.

Adaptacja małego dziecka w przedszkolu.

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym.

Zapobieganie wadom wymowy w wieku przedszkolnym.

Etapy rozwoju mowy u dziecka. Działania wspomagające.

Profilaktyka wad wymowy.

Wady wymowy i ich wpływ na sytuację szkolną dziecka.

Agresja u dzieci młodszych ( przedszkole).

Jak chwalić i nagradzać dziecko, by wspomóc jego rozwój (przedszkole).

Kary i nagrody w wychowaniu  (klasy I-VI).

Ppostawy rodzicielskie i style wychowawcze ( klasy I-VI).

Ryzyko dysleksji ( klasy I-III).

Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja rozwojowa.

Wykorzystywanie programów komputerowych w pracy wyrównawczej z uczniami z dysleksją
( szkoła podstawowa).

Mutyzm wybiórczy- zasady pracy z dzieckiem.

Potrzeby psychiczne i sposoby ich realizacji.

Jak pomóc dziecku w podjęciu decyzji wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

Co dalej maturzysto?

Jak nauczyć dziecko czytać w oparciu o metodę sylabową.

Jak wspierać rozwój emocjonalny dziecka.

Rozpoznanie predyspozycji i uzdolnień edukacyjnych i zawodowych dzieci – kto może pomóc i co warto wiedzieć.

Rola rodzica w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

Używanie substancji psychoaktywnych przez uczniów.

Adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych.

Etapy rozwoju dziecka od III-VI r.ż.

Pomoc dziecku w nauce – o czym pamiętać.

Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym.

Pozytywna dyscyplina. Metoda pomocna w wychowaniu małych dzieci.

Telewizja i gry komputerowe jako media niosące zagrożenia.

Jak dodać odwagi – sposoby na nieśmiałe dziecko.

Uzależnienie od Internetu.

Zachowania autoagresywne – samouszkodzenia u dzieci i młodzieży szkolnej.

Adaptacja małego dziecka w przedszkolu.

Sprawny aparat mowy warunkiem prawidłowej artykulacji.
Charakterystyka rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym.
Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym.
Dlaczego niektóre zdolne dzieci maja kłopoty w czytaniu i pisaniu?

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zajęcia rozwijające myślenie twórcze i inteligencję emocjonalną dzieci w wieku przedszkolnym.

Inteligencja emocjonalna – wyznacznik sukcesu.

Adaptacja małego dziecka w przedszkolu.

Zajęcia integracyjne na terenie szkoły  z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego ( klasy I-III) – zajęcia wymagają większej  sali lub sali gimnastycznej. 

Warsztaty adaptacyjne. 

“W zabawie poznajmy siebie” - Warsztaty  integracyjne.

Radzenie sobie ze stresem.

Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.

Wiem co czuje – poznaję  swoje emocje  (klasy I-III)

Aktywne spędzanie czasu wolnego – ( klasy I-III)

Czy potrafię się uczyć? (klasy V-VI).

Poznaję style uczenia.

Czy znam siebie i czy potrafię się uczyć? –  style uczenia się oraz inteligencja wieloraka  (gimnazjum)

Co dalej maturzysto? - Warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego. –

Zajęcia wspomagające wybór szkoły ponadgimnazjalnej- zajęcia dla  gimnazjalistów.

Wiem, co to znaczy być asertywnym.

Asertywność w komunikacji.

Alkohol. Mity i fakty.

Jesteśmy różni, ale tacy sami-zajęcia na temat niepełnosprawności dla uczniów klas IV-VI SP.

Budowanie pozytywnej samooceny.

Jak osiągnąć sukces na współczesnym rynku pracy? – wyzwania i możliwości.

Czynniki warunkujące wybór dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Myślenie o swojej przyszłości czas zacząć.

Mój potencjał zawodowy.

Bilans predyspozycji, uzdolnień, zainteresowań – test zainteresowań zawodowych.

Odkrywamy swoje możliwości.

„Zrozumieć siebie i innych” trening umiejętności społecznych.

Grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci 5 i 6 letnich.

Zdrowie psychiczne – co o nim wiesz i jak o nie dbasz ? (sz. pondgim.)

Empatia – zrozumieć innych.

Mówimy STOP dokuczaniu.

Żyję zdrowo – nałogom mówię NIE.

Zajęcia logorytmiczne dla dzieci przedszkolnych.
Zajęcia socjoterapeutyczne na temat: nazywania i rozpoznawania emocji (dla młodzieży).
Zajęcia grupowe z zakresu profilaktyki uzależnień, profilaktyki, agresji (dla młodzieży).
Zajęcia propagujące czytanie bajek dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Poradnia realizuje szkolenia, prelekcje, warsztaty zgodnie z dostępną ofertą.

W roku szkolnym 2018/2019 w każdej placówce możemy zrealizować jedną propozycję z powyższej oferty na pisemny wniosek dyrektora placówki.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

Nasz adres:

Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
w Łańcucie

ul. Mickiewicza 3
37-100 Łańcut

tel. 17 225-33-07
fax. 17 225-33-07

e-mail: poradniapplancut@gmail.com

 

 

Telefony zaufania:

Telefon Zaufania
dla Dzieci i Młodzieży:

116-111

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

ciekawe strony >>