PDF Drukuj Email

 

Propozycje szkoleń/warsztatów/prelekcji/pogadanek

pracowników PPP w Łańcucie

w roku szkolnym 2019/2020


SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

( WYKŁAD/ZAJĘCIA WARSZTATOWE)

Rodzaj szkoły

Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym – przyczyny, reagowanie

RP - przedszkole

Autyzm dziecięcy – charakterystyka zaburzenia, działania edukacyjne i terapeutyczne

RP – przedszkole, szkoła podstawowa

Depresja u dzieci i młodzieży – fakty i mity

RP- szkoły ponadpodstawowe

Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji”

 

wychowawcy klas VII, VIII

i szkół ponadpodstawowych

Kary i nagrody w wychowaniu

RP – szkoła podstawowa

Komunikacja dziecka z autyzmem – dostosowanie warunków edukacyjnych

RP – przedszkole, szkoła podstawowa

Komunikacja, asertywność – działania wspierające

RP – szkoły podstawowe klasy VII-VIII

RP – szkoły ponadpodstawowe

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w klasie

RP – szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe

Konstruowanie IPET

RP – wszystkie typy szkół

Kształtowanie relacji przyjacielskich w młodszym wieku szkolnym

wychowawcy kl. I-III szkoły podstawowej

Mutyzm wybiórczy – zasady pracy edukacyjnej

RP – przedszkole,

szkoła podstawowa klasy I-III

Nauka czytania w oparciu o Metodę symultaniczno - sekwencyjną   - propozycja zajęć korekcyjno- kompensacyjnych

wychowawcy kl. I-III szkoły podstawowej

Profilaktyka logopedyczna u dzieci przedszkolnych

RP - przedszkole

Rozpoznawanie uzdolnień i predyspozycji edukacyjnych i zawodowych uczniów

RP – szkoły podstawowe klasa VIII

RP – szkoły ponadpodstawowe

Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym

 

RP - przedszkole

Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja rozwojowa

RP-szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Sposoby radzenia sobie w sytuacjach uciążliwych wychowawczo – propozycje różnych technik korygujących zachowania ucznia, wykorzystywanych podczas pracy z grupą

RP- szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Stymulowanie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym i zapobieganie wadom wymowy

RP - przedszkole

Trening efektywnej komunikacji

RP- szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Wypalenie zawodowe

RP-szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Zachowania autoagresywne – samouszkodzenia u dzieci i młodzieży

RP – szkoły podstawowe klasy VII-VIII

wychowawcy szkól ponadpodstawowych

PRELEKCJE DLA RODZICÓW

 

Adaptacja małego dziecka w przedszkolu

przedszkola

Agresja u dzieci młodszych – przyczyny, reagowanie

 

przedszkola

Charakterystyka rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym

przedszkola

Co dalej maturzysto?  Wsparcie młodzieży w wyborze drogi edukacyjno – zawodowej

szkoły ponadpodstawowe

Dlaczego niektóre zdolne dzieci mają kłopoty w czytaniu i pisaniu?

szkoły podstawowe

Dojrzałość szkolna

przedszkola

Dyskalkulia rozwojowa

szkoły podstawowe klasy VI-VII

Etapy rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym

przedszkola

Etapy rozwoju mowy u dziecka. Działania wspomagające.

przedszkola

Jak chwalić i nagradzać dziecko, by wspomóc jego rozwój?

przedszkola

Jak dodać odwagi – sposoby na nieśmiałe dziecko

przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III

Jak nauczyć dziecko czytać w oparciu o metodę sylabową?

przedszkola

Jak pomóc dziecku z ADHD?

przedszkola,  szkoły podstawowe klasy I-III

Jak pomóc dziecku w podjęciu decyzji wyboru szkoły ponadpodstawowej?

szkoły podstawowe klasy VIII

Jak pracować z dzieckiem nad złym zachowaniem – techniki behawioralne w praktyce

przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III

Jak wspierać rozwój emocjonalny dziecka

szkoły podstawowe

Kary i nagrody w wychowaniu

szkoły podstawowe klasa I-IV

Mutyzm wybiórczy- zasady pracy z dzieckiem

przedszkola,  szkoły podstawowe klasy I-III

Pomoc dziecku w nauce – o czym pamiętać?

szkoły podstawowe klasy I-IV

Postawy rodzicielskie i style wychowawcze

szkoły podstawowe, kl. I- VI

Potrzeby psychiczne i sposoby ich realizacji

szkoły podstawowe

Pozytywna dyscyplina. Metoda pomocna w wychowaniu małych dzieci

przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III

Rola rodzica w procesie dydaktycznym i wychowawczym

szkoły podstawowe klasy I-IV

Rozpoznanie predyspozycji i uzdolnień edukacyjnych i zawodowych dzieci – kto może pomóc i co warto wiedzieć

szkoły podstawowe klasy VII-VIII, szkoły ponadpodstawowe

Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym

przedszkola

Ryzyko dysleksji

szkoły podstawowe klasy I-III

Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja rozwojowa

szkoły ponadpodstawowe

Sprawny aparat mowy warunkiem prawidłowej artykulacji

przedszkola

Telewizja i gry komputerowe jako media niosące zagrożenia

szkoły podstawowe  klasy I-VIII

Uzależnienie od Internetu

szkoły podstawowe klasy IV-VIII

Używanie substancji psychoaktywnych przez uczniów

szkoły podstawowe klasy IV-VIII

Wady wymowy i ich wpływ na sytuację szkolną dziecka

przedszkola

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym

przedszkola

Wykorzystywanie programów komputerowych w pracy wyrównawczej z uczniami z dysleksją

szkoły podstawowe

Zaburzenia rozwoju 6 - latka.

przedszkola

Zachowania autoagresywne – samouszkodzenia u dzieci i młodzieży szkolnej

szkoły podstawowe klasy VII-VIII

szkoły ponadpodstawowe

Zapobieganie wadom wymowy w wieku przedszkolnym

przedszkola

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Adaptacja małego dziecka w przedszkolu

przedszkola

Aktywne formy spędzania czasu wolnego

szkoły podstawowe klasy II-III

Asertywność w komunikacji

szkoły podstawowe klasy VI-VIII

szkoły po

Bilans predyspozycji, uzdolnień, zainteresowań – test zainteresowań zawodowych

szkoły podstawowe klasy VII-VIII

Budowanie pozytywnej samooceny

Szkoły podstawowe klasy IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe

Chcemy pięknie żyć- Przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym u młodzieży

szkoły ponadpodstawowe

Co dalej maturzysto? - Warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego

szkoły ponadpodstawowe klasy II-IV

Co wiemy na temat środków uzależniających. Jak możemy się przed nimi bronić?

szkoły ponadpodstawowe

Czy potrafię się uczyć?

szkoły podstawowe klasy V-VI

Czynniki warunkujące wybór dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej

szkoły podstawowe klasy VIII, szkoły ponadpodstawowe klasy I-III

Dopalacze- nie ryzykuję – zajęcia profilaktyczne dla młodzieży

szkoły ponadpodstawowe

Inteligencja emocjonalna – wyznacznik sukcesu

szkoły ponadpodstawowe

Jak osiągnąć sukces na współczesnym rynku pracy? – wyzwania i możliwości

szkoły podstawowe klasy VII-VIII

szkoły ponadpodstawowe

Jesteśmy różni, ale tacy sami  - zajęcia na temat niepełnosprawności

szkoły podstawowe klasy V-VI

Mój potencjał zawodowy

szkoły podstawowe klasy VIII

szkoły ponadpodstawowe klasy III

Mówimy STOP dokuczaniu

szkoły podstawowe klasy I-III

Myślenie o swojej przyszłości czas zacząć

szkoły podstawowe klasy VII-VIII

Odkrywamy swoje możliwości

szkoły podstawowe klasy VII-VIII

Poczytam ci bajeczkę” Zajęcia logopedyczne dla dzieci 6 letnich z wykorzystaniem bajek logopedycznych

przedszkola

Poznaję style uczenia

szkoły podstawowe klasy IV-VI

Profilaktyka uzależnień , agresji – zajęcia dla młodzieży

szkoły podstawowe

Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych

szkoły podstawowe klasy VII-VIII, szkoły ponadpodstawowe

Radzenie sobie ze stresem

szkoły podstawowe klasy VII-VIII, szkoły ponadpodstawowe

Style uczenia się

szkoły podstawowe klasy VIII

szkoły ponadpodstawowe klasy I

„W zabawie poznajmy siebie” - Warsztaty  integracyjne

szkoły podstawowe klasy I-IV

Warsztaty adaptacyjne

przedszkola,  szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe

Wiem co czuje – poznaję  swoje emocje

szkoły podstawowe klasy I-III

Zajęcia integracyjne na terenie szkoły  z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego -zajęcia wymagają większej  sali lub sali gimnastycznej

 

szkoły podstawowe klasy I-III

Zajęcia logorytmiczne dla dzieci przedszkolnych

przedszkola

Zajęcia  logopedyczne – grupowe (w przedszkolu) dla 5,6 latków

przedszkola

Zajęcia propagujące czytanie bajek dla dzieci w przedszkolu

przedszkola

Zajęcia rozwijające myślenie twórcze i inteligencję emocjonalną dzieci w wieku przedszkolnym.

Przedszkola 5 i 6 latki

Zajęcia socjoterapeutyczne na temat: nazywanie i rozpoznanie emocji

szkoły podstawowe

Zajęcia wspomagające wybór szkoły ponadpodstawowej zajęcia dla  kl VII i VIII

szkoły podstawowe klasy VII-VIII

Zdrowie psychiczne – jak o nie dbać?

szkoły ponadpodstawowe

Zrozumieć siebie i innych” – trening umiejętności społecznych

szkoły podstawowe klasy IV-VIII

Żyję zdrowo – nałogom mówię NIE

szkoły podstawowe klasy VII-VIII

szkoły ponadpodstawowe

Poradnia realizuje szkolenia, prelekcje, warsztaty zgodnie z dostępną ofertą.

W roku szkolnym 2019/2020 w każdej placówce możemy zrealizować jedną propozycję z powyższej oferty na pisemny wniosek dyrektora placówki.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

 

Nasz adres:

Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
w Łańcucie

ul. Mickiewicza 3
37-100 Łańcut

tel. 17 225-33-07
fax. 17 225-33-07

e-mail: poradniapplancut@gmail.com

 

 

Telefony zaufania:

Telefon Zaufania
dla Dzieci i Młodzieży:

116-111

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

ciekawe strony >>