PDF Drukuj Email


Tematy szkoleń/warsztatów/prelekcji/pogadanek

pracowników PPP w Łańcucie

w roku szkolnym 2017/18


SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

( WYKŁAD/ZAJĘCIA WARSZTATOWE)

Wypalenie zawodowe

Praca z uczniem zdolnym (warsztat lub prelekcja).

Trening asertywności.

Konflikt, jak sobie z tym radzić.

Przyczyny agresji u dzieci, jej przejawy oraz działania profilaktyczne.

Złość - jak można rozwiązać ten problem.

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami

uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji” ( gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne).

Trening efektywnej komunikacji.

Kształtowanie relacji przyjacielskich w młodszym wieku szkolnym ( klasy I-III).

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET) dla dzieci niepełnosprawnych.

PRELEKCJE DLA RODZICÓW

Zaburzenia rozwoju 6 - latka.

Adaptacja małego dziecka w przedszkolu.

Gotowość szkolna.

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym.

Profilaktyka wad wymowy.

Wady wymowy i ich wpływ na sytuację szkolną dziecka.

Jak  pracować z dzieckiem nad złym zachowaniem – techniki behawioralne w praktyce                 (przedszkole, klasy I-III)

Agresja u dzieci młodszych ( przedszkole)

Jak chwalić i nagradzać dziecko, by wspomóc jego rozwój (przedszkole).

Kary i nagrody w wychowaniu  (klasy I-VI)

Postawy rodzicielskie i style wychowawcze ( klasy I-VI)

Ryzyko dysleksji ( klasy I-III)

Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja rozwojowa- ( szkoła podstawowa)

Wykorzystywanie programów komputerowych w pracy wyrównawczej z uczniami dyslektycznymi ( szkoła podstawowa, gimnazjum).

Mutyzm wybiórczy- zasady pracy z dzieckiem.

Potrzeby psychiczne i sposoby ich realizacji.

Jak pomóc dziecku w podjęciu decyzji wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

Co dalej maturzysto?

Diagnoza dyskalkulii rozwojowej.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Zajęcia rozwijające myślenie twórcze i inteligencję emocjonalną dzieci w wieku przedszkolnym.

Inteligencja emocjonalna – wyznacznik sukcesu.

Adaptacja małego dziecka w przedszkolu.

Zajęcia integracyjne na terenie szkoły  z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego               ( klasy I-III) – zajęcia wymagają większej  sali lub sali gimnastycznej.

Warsztaty adaptacyjne.

Warsztaty  integracyjne.

Radzenie sobie ze stresem.

Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.

Wiem co czuje – poznaję  swoje emocje  (klasy I-III)

Aktywne spędzanie czasu wolnego – ( klasy I-III)

Czy potrafię się uczyć? (klasy IV-VI).

Poznaję style uczenia.

Czy znam siebie i czy potrafię się uczyć? –  style uczenia się oraz inteligencja wieloraka  (gimnazjum)

Treningi twórczego myślenia.

Co dalej maturzysto? - Warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego.

Zajęcia wspomagające wybór szkoły ponadgimnazjalnej- zajęcia dla  gimnazjalistów

Jak pomóc swojej pamięci (korzystanie z mnemotechnik, wyobraźni i stanów sprzyjających efektywnej  nauce)

Wiem, co to znaczy być asertywnym.

Asertywność w komunikacji.

Jestem świadomy zagrożeń wynikających z palenia papierosów – (gimnazjum)

Alkohol. Mity i fakty.

 

Poradnia realizuje szkolenia, prelekcje, warsztaty zgodnie z dostępną ofertą.

W roku szkolnym 2017/2018 w każdej placówce możemy zrealizować jedną propozycję z powyższej oferty na pisemny wniosek dyrektora placówki.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

Nasz adres:

Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
w Łańcucie

ul. Mickiewicza 3
37-100 Łańcut

tel. 17 225-33-07
fax. 17 225-33-07

e-mail: poradniapplancut@gmail.com

 

 

Telefony zaufania:

Telefon Zaufania
dla Dzieci i Młodzieży:

116-111

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 

 

 

 

 

 

 

ciekawe strony >>