PDF Drukuj Email

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI


dr Elżbieta Dolata

Stanowisko/kwalifikacje: Dyrektor Poradni, logopeda, pedagog, nauczyciel dyplomowany
Realizowane zadania: diagnoza i terapia logopedyczna, orzecznictwo, profilaktyka zaburzeń mowy

 

dr Aleksandra Mach

Stanowisko/kwalifikacje: pedagog, pedagog specjalny, tyflopedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany
Realizowane zadania: diagnoza, terapia, orzecznictwo dzieci słabowidzących i niewidzących oraz z niepełnosprawnością intelektualną

 

mgr Magdalena Krzywonos

Stanowisko/kwlaifikacje: psycholog, trener BIOFEEDBACK, nauczyciel dyplomowany
Realizowane zadania:
diagnoza psychologiczna, orzecznictwo, terapia psychologiczna młodzieży, diagnoza i orzecznictwo dzieci z wadami wzroku, treningi BIOFEEDBACK

 

mgr Renata Strzępka

Stanowisko/kwalifikacje: pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany
Realizowane zadania: diagnoza pedagogiczna, orzecznictwo, terapia pedagogiczna dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych

 

mgr Maria Masłyk

Stanowisko/kwalifikacje: pedagog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany
Realizowane zadania: diagnoza pedagogiczna, terapia pedagogiczna dysleksji rozwojowej, profilaktyka uzależnień, orzecznictwo

 

mgr Helena Szmuc

Stanowisko/kwalifikacje: logopeda, pedagog, nauczyciel dyplomowany
Realizowane zadania: diagnoza i terapia logopedyczna, orzecznictwo, profilaktyka zaburzeń mowy

 

mgr Joanna Woźniak

Stanowisko/kwalifikacje: psycholog, psychoterapeuta indywidualny i rodzinny, coach, nauczyciel dyplomowany


Realizowane zadania:
diagnoza psychologiczna, orzecznictwo, doradztwo i pomoc psychologiczna, praca z uczniem zdolnym,

terapia indywidualna, terapia rodzin, coaching rodzicielski

 

mgr Karolina Szeliga

Stanowisko/kwalifikacje: psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany
Realizowane zadania: diagnoza psychologiczna, orzecznictwo, doradztwo i pomoc psychologiczna, terapia psychologiczna dzieci młodszych, prowadzenie warsztatów dla rodziców

 

mgr Magdalena Kozera

Stanowisko/kwalifikacje: pedagog, oligofrenopedagog, teraeuta pedagogiczny, nauczyciel mianowany
Realizowane zadania: diagnoza pedagogiczna, orzecznictwo, terapia pedagogiczna, diagnoza pedagogiczna dyskalkulii

 

mgr Bernadetta Szal

Stanowisko/kwalifikacje: pedagog, doradca zawodowy, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem, nauczyciel mianowany
Realizowane zadania: diagnoza pedagogiczna, orzecznictwo, doradztwo zawodowe

 

mgr Katarzyna Czapla

Stanowisko/kwalifikacje: psycholog, trener BIOFEEDBACK, secjalista wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem, nauczyciel mianowany
Realizowane zadania: diagnoza psychologiczna, orzecznictwo, pomoc psychologiczna, diagnoza i orzecznictwo dzieci z autyzmem oraz z zaburzeniami słuchu

 

mgr Izabela Zańko

Stanowisko/kwalifikacje: psycholog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy, nauczyciel kontraktowy
Realizowane zadania: diagnoza psychologiczna, orzecznictwo, pomoc psychologiczna

 

mgr Anna Szmit

Stanowisko/kwalifikacje: logopeda, surdologopeda, nauczyciel mianowany
Realizowane zadania: diagnoza i terapia logopedyczna, surdologopedyczna, orzecznictwo, profilaktyka zaburzeń mowy w tym dzieci słabosłyszących 
i niedosłyszących, terapia metodą symultaniczno-sekwencyjną

 

mgr Kornelia Ożóg

Stanowisko/kwalifikacje: psycholog, nauczyciel kontraktowy
Realizowane zadania: diagnoza psychologiczna, orzecznictwo, pomoc psychologiczna

 

mgr Elżbieta Socha

Stanowisko/kwalifikacje: logopeda, pedagog, neurologopeda, specjalista w zakresie spektrum autyzmu - diagnoza,terapia i edukacja, specjalista
w zakresie resocjalizacji i socjoterapii, nauczyciel dyplomowany
Realizowane zadania: diagnoza i terapia logopedyczna, orzecznictwo, profilaktyka zaburzeń mowy, diagnoza pedagogiczna, orzecznictwo, profilaktyka

 

LEKARZ

lek. med. Elżbieta Inglot-Ulman

Realizowane zadania: udział w posiedzeniach Zespołów Orzekających


PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI


mgr Katarzyna Lenar

Stanowisko: główna księgowa

Realizowane zadania: prowadzenie spraw finansowo-księgowych

 

mgr inż. Marta Kamińska

Stanowisko: starszy specjalista

Realizowane zadania: obsługa administracyjno-biurowa

 

Małgorzata Pelc

Stanowisko: pracownik do prac lekkich

Realizowane zadania: prace gospodarczo-porządkowe

 

mgr Marcin Skomra

Stanowisko: instruktor BHP

 

Nasz adres:

Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
w Łańcucie

ul. Mickiewicza 3
37-100 Łańcut

tel. 17 225-33-07
fax. 17 225-33-07

e-mail: poradniapplancut@gmail.com

 

 

Telefony zaufania:

Telefon Zaufania
dla Dzieci i Młodzieży:

116-111

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

ciekawe strony >>