PDF Drukuj Email

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI


dr Elżbieta Dolata

Stanowisko/kwalifikacje: dyrektor Poradni, logopeda, pedagog, nauczyciel dyplomowany
Realizowane zadania: diagnoza i terapia logopedyczna, orzecznictwo, profilaktyka zaburzeń mowy

 

dr Aleksandra Mach

Stanowisko/kwalifikacje: pedagog, pedagog specjalny, tyflopedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany
Realizowane zadania: diagnoza, terapia, orzecznictwo dzieci słabowidzących i niewidzących oraz z niepełnosprawnością intelektualną

 

mgr Magdalena Krzywonos

Stanowisko/kwlaifikacje: psycholog, trener BIOFEEDBACK, nauczyciel dyplomowany
Realizowane zadania:
diagnoza psychologiczna, orzecznictwo, terapia psychologiczna młodzieży, diagnoza i orzecznictwo dzieci z wadami wzroku, treningi BIOFEEDBACK

 

mgr Renata Strzępka

Stanowisko/kwalifikacje: pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany
Realizowane zadania: diagnoza pedagogiczna, orzecznictwo, terapia pedagogiczna dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych

 

mgr Maria Masłyk

Stanowisko/kwalifikacje: pedagog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany
Realizowane zadania: diagnoza pedagogiczna, terapia pedagogiczna dzieci i mlodzieży,  orzecznictwo

 

mgr Helena Szmuc

Stanowisko/kwalifikacje: logopeda, pedagog, nauczyciel dyplomowany
Realizowane zadania: diagnoza i terapia logopedyczna, profilaktyka zaburzeń mowy

 

mgr Joanna Woźniak

Stanowisko/kwalifikacje: psycholog, psychoterapeuta indywidualny i rodzinny, coach, nauczyciel dyplomowany

Realizowane zadania: diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna młodzieży,  orzecznictwo, praca z uczniem zdolnym,  terapia rodzin i coaching rodzicielski

 

mgr Karolina Szeliga

Stanowisko/kwalifikacje: psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany
Realizowane zadania: diagnoza psychologiczna, orzecznictwo, terapia psychologiczna dzieci młodszych, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych  dla rodziców

 

mgr Magdalena Kozera

Stanowisko/kwalifikacje: pedagog, oligofrenopedagog, teraeuta pedagogiczny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,  nauczyciel mianowany
Realizowane zadania: diagnoza pedagogiczna, orzecznictwo, terapia pedagogiczna, diagnoza pedagogiczna dyskalkulii, wczesne wspomaganie rozwoju

 

mgr Bernadetta Szal

Stanowisko/kwalifikacje: pedagog, doradca zawodowy, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem, socjoterapeuta, nauczyciel mianowany
Realizowane zadania: diagnoza pedagogiczna, orzecznictwo (w tym dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera), doradztwo edukacyjno –zawodowe, socjoterapia

 

mgr Katarzyna Czapla

Stanowisko/kwalifikacje: psycholog, trener BIOFEEDBACK, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem, socjoterapeuta, nauczyciel mianowany
Realizowane zadania: diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna,  orzecznictwo (w tym dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz z zaburzeniami słuchu), socjoterapia, profilaktyka uzależnień, treningi BIOFEDBACK

 

mgr Izabela Zańko

Stanowisko/kwalifikacje: psycholog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy, nauczyciel kontraktowy

Realizowane zadania: diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna, diagnoza predyspozycji i uzdolnień zawodowych, orzecznictwo, zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców

 

mgr Anna Szmit

Stanowisko/kwalifikacje: logopeda, surdologopeda, surdopedagog,  nauczyciel mianowany
Realizowane zadania: diagnoza i terapia logopedyczna ( w tym dzieci niesłyszących i słabosłyszących), orzecznictwo, profilaktyka zaburzeń mowy

 

mgr Kornelia Ożóg

Stanowisko/kwalifikacje: psycholog, nauczyciel kontraktowy
Realizowane zadania: diagnoza psychologiczna, orzecznictwo, pomoc psychologiczna

 

mgr Elżbieta Socha

Stanowisko/kwalifikacje: logopeda, pedagog, neurologopeda, specjalista w zakresie spektrum autyzmu, specjalista w zakresie resocjalizacji i socjoterapii, nauczyciel dyplomowany
Realizowane zadania: diagnoza i terapia logopedyczna (w tym dzieci z autyzmem i Zaspołem Aspergera i zaburzeniami neurologicznymi), profilaktyka zaburzeń mowy, orzecznictwo, diagnoza pedagogiczna, profilaktyka uzależnień

 

LEKARZ

lek. med. Elżbieta Inglot-Ulman

Realizowane zadania: orzecznictwo podczas posiedzeń Zespołów Orzekających

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI


mgr Anna Szczęch

Stanowisko: główna księgowa

Realizowane zadania: prowadzenie spraw finansowo-księgowych

 

mgr inż. Marta Kamińska

Stanowisko: starszy specjalista

Realizowane zadania: obsługa administracyjno-biurowa

 

mgr Edyta Jabłońska

Stanowisko: specjalista ds. administracyjnych

Realizowane zadania: obsługa administracyjno-biurowa

 

Małgorzata Pelc

Stanowisko: pracownik do prac lekkich

Realizowane zadania: prace gospodarczo-porządkowe


mgr Marcin Skomra

Stanowisko: instruktor BHP

 

Nasz adres:

Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
w Łańcucie

ul. Mickiewicza 3
37-100 Łańcut

tel. 17 225-33-07
fax. 17 225-33-07

e-mail: poradniapplancut@gmail.com

 

 

Telefony zaufania:

Telefon Zaufania
dla Dzieci i Młodzieży:

116-111

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

ciekawe strony >>