PDF Drukuj Email

 

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jest placówką oświatową Starosta Powiatowego w Łańcucie.

 

Terenem działania PPP w Łańcucie są przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz placówki oświatowo - wychowawcze znajdujące się na terenie powiatu łańcuckiego. Z naszej pomocy mogą korzystać także dzieci i młodzież nie uczęszczająca do przedszkoli i szkół, a zamieszkująca nasz powiat.

 

Jesteśmy placówką ogólnodostępną, a korzystanie z usług naszych specjalistów jest dobrowolne i bezpłatne. Pełnimy funkcje usługowe dla wszystkich podmiotów objętych naszym działaniem.

 

Celem naszego działania jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia, zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 

Naszym instytucjonalnym i indywidualnym partnerom oferujemy konkretną pomoc praktyczną i merytoryczną, pozostając jednocześnie otwartym na ich propozycje i problemy. Swoim klientom oferujemy nasze umiejętności i doświadczenia w zakresie diagnozy interdyscyplinarnej, terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, socjoterapii oraz treningów BIOFEEDBACK.


Prowadzimy działalność z zakresu profilaktyki niepowodzeń szkolnych, uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielamy pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom.

 

Propagujemy szeroko pojętą wiedzę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną w formie przeprowadzenia różnego typu szkoleń, warsztatów, porad i konsultacji dla nauczycieli i rodziców.

 

Zmierzamy do zmniejszania się problemów rozwojowych, edukacyjnych i społecznych naszych podopiecznych.

 

Nasze działanie jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie środowiska. Rodzaj świadczonych usług wynika z kierowanych do poradni wniosków oraz działań samej poradni wychodzącej ze swoimi propozycjami i inicjatywami.

 

Zadania poradni realizujemy przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i lekarza. Posiadamy dobrze wykształconą i doświadczoną kadrę administracyjną.

 

Jesteśmy zespołem, którego istotą pracy stanowi pomoc drugiemu człowiekowi, zaś nasze doświadczenie i kwalifikacje gwarantują skuteczność oferowanej pomocy.

 

 

 

Nasz adres:

Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
w Łańcucie

ul. Mickiewicza 3
37-100 Łańcut

tel. 17 225-33-07
fax. 17 225-33-07

e-mail: poradniapplancut@gmail.com

 

 

Telefony zaufania:

Telefon Zaufania
dla Dzieci i Młodzieży:

116-111

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

ciekawe strony >>