PDF Drukuj Email

 

Druki do pobrania dla rodziców:

 

Zgłoszenie rodzica (prawnego opiekuna) / ucznia pełnoletniego do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

 

Dokumenty Zespołu Orzekającego Poradni:

Na dokumenty do Zespołu Orzekającego składają się:

 • Wniosek Rodzica.
 • Zaświadczenie lekarza specjalisty adekwatnie do rodzaju stwierdzonej niepełnosprawności dziecka.
 • Inne opinie zalecane przez zespół diagnozujący dziecko w Poradni.

 

1. Wniosek do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie o wydanie orzeczenia / opinii:

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną:

 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie - badanie pediatryczne

  pobierz >> (*.doc)

3. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży / indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci:

 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

  pobierz >> (*.doc)

4. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niewidzenie / słabo widzenie:

 • Zaświadczenie lekarza okulisty dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie

  pobierz >> (*.doc)

5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niesłyszenie / słabosłyszenie:

 • Zaświadczenie lekarza otolaryngologa dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie

  pobierz >> (*.doc)

6. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm / zespół Aspergera:

 • Zaświadczenie lekarza psychiatry dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie w sprawie orzeczenia o kształceniu specjalnym dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera

  pobierz >> (*.doc)

7. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową, w tym afazję:

 • Zaświadczenie lekarza specjalisty dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie

  pobierz >> (*.doc)

8. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju / kształcenia specjalnego:

 • Zaświadczenie lekarza specjalisty dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie w sprawie opiniowania o wczesnym wspomaganiu rozwoju, orzekania o kształceniu specjalnym

  pobierz >> (*.doc)

 • Zaświadczenie lekarza specjalisty dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie w sprawie orzekania o kształceniu specjalnym, zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych

  pobierz >> (*.doc)

 • Zaświadczenie logopedyczne dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie

  pobierz >> (*.doc)

9. Wnioski na badania przesiewowe:

 • Wniosek logopedyczny o badanie przesiewowe

  pobierz >>
  (*.doc)

 • Wniosek o badanie przesiewowe pod kątem ryzyka dysleksji w klasie III

  pobierz >> (*.doc)

 

Nasz adres:

Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
w Łańcucie

ul. Mickiewicza 3
37-100 Łańcut

tel. 17 225-33-07
fax. 17 225-33-07

e-mail: poradniapplancut@gmail.com

 

 

Telefony zaufania:

Telefon Zaufania
dla Dzieci i Młodzieży:

116-111

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

ciekawe strony >>