PDF Drukuj Email

 

Zasady korzystania z zajęć prowadzonych przez pracowników
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie
w szkołach i przedszkolach


1. Pracownicy poradni prowadzą w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach) prelekcje i warsztaty dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów oraz prelekcje dla rodziców.

2. Każda placówka oświatowa z terenu działania poradni może w danym roku szkolnym skorzystać po jednej formie szkolenia dla:

  • nauczycieli,
  • rodziców,
  • uczniów.

3. Pracownicy poradni prowadzą w/w zajęcia wyłącznie na tematy zawarte w ofercie proponowanej  na dany rok szkolny.

4. Szkolenia są realizowane na pisemny wniosek dyrektora placówki.

5. Zapotrzebowanie na prelekcje i warsztaty dla nauczycieli oraz prelekcje dla rodziców należy składać do końca października danego roku szkolnego.

6. Zgłoszenia na warsztaty dla uczniów można składać w innych terminach, jednak nie później niż na miesiąc przed terminem proponowanym przez placówkę.

7. Żadnych szkoleń nie przeprowadza się w czerwcu.

 

Nasz adres:

Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
w Łańcucie

ul. Mickiewicza 3
37-100 Łańcut

tel. 17 225-33-07
fax. 17 225-33-07

e-mail: poradniapplancut@gmail.com

 

 

Telefony zaufania:

Telefon Zaufania
dla Dzieci i Młodzieży:

116-111

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

ciekawe strony >>