PDF Drukuj Email

 

Terapia Metodą Dobrego Startu

OD PIOSENKI DO LITERKI

 

ZAŁOŻENIA METODY DOBREGO STARTU

Założeniem Metody Dobrego Startu (MDS) jest jednoczesne rozwijanie funkcji:

  • wzrokowych;
  • słuchowych;
  • językowych;
  • dotykowo-kinestetycznych (czucie dotyku i ruchu);
  • motorycznych oraz ich współdziałanie, czyli integracja percepcyjno-motoryczna.

Celem MDS jest również kształtowanie lateralizacji (ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji w prawej i lewej stronie ciała.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DZIECKA NA TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ PROWADZONĄ MDS wg PROGRAMU OD PIOSENKI DO LITERKI”:

 

Program „Od piosenki do literki” przeznaczony jest dla dzieci, które mają duże trudności
z zapamiętywaniem i odtwarzaniem dużych i małych liter.

Terapia MDS prowadzona jest w PPP w Łańcucie przez pedagoga. Warunkiem zakwalifikowania dziecka na terapię jest:

- pełna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna (opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) stwierdzająca:

a)      ryzyko dysleksji (w tym trudności z nauką liter lub cyfr);

b)     opóźniony rozwój intelektualny;

c)      upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Terapią MDS mogą również zostać objęte dzieci, które przygotowują się do nauki pisania, czytania, cyfr (dzieci 6 i 7 letnie);

- wiek dziecka: 6 – 10 rok życia (w zależności od trudności dziecka w nauce);

- systematyczny udział dziecka w zajęciach na terenie PPP w Łańcucie.

 

PLAN ZAJĘĆ PROWADZONYCH MDS WG PROGRAMU
OD PIOSENKI DO LITERKI”:

 

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu przez 1,5 godziny. Spotkania będą odbywały
się przez cały rok szkolny. Zajęcia mają formę grupową.

Zainteresowani terapią MDS rodzice mogą uzyskać informacje w PPP telefonicznie bądź bezpośrednio z panią mgr Magdaleną Kozera w godzinach konsultacji.

 

 

 

 

Nasz adres:

Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
w Łańcucie

ul. Mickiewicza 3
37-100 Łańcut

tel. 17 225-33-07
fax. 17 225-33-07

e-mail: poradniapplancut@gmail.com

 

 

Telefony zaufania:

Telefon Zaufania
dla Dzieci i Młodzieży:

116-111

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

ciekawe strony >>