PDF Drukuj Email

 

Terapia logopedyczna

 

Terapia logopedyczna to specyficzne, zamierzone oddziaływania ukierunkowane na usunięcie zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).

 

ZASADY KWALIFIKACJI DZIECI DO TERAPII LOGOPEDYCZNEJ W PPP W ŁAŃCUCIE:

  1. Wiek: 2 -19 lat
  2. Rodzaj zaburzenia:

-   opóźnienie rozwoju mowy ( proste opóźnienie rozwojumowy, alalia)

-   wady wymowy związane z niepoprawną artykulacją głosek (dyslalie)

-  wady wymowy  spowodowane porażeniem mózgowym (dyzartrie)

-  wady wymowy spowodowane wadą zgryzu, rozszczepami

-   warg,   podniebienia oraz niedosłuchem (dysglosje)

-  wady wymowy dzieci upośledzonych umysłowo(oligofazje)

-   niepłynności mowy (jąkanie, giełkot, RNM).

 

Komunikacja werbalna jest dla człowieka bardzo ważna, ponieważ stanowi posługiwanie się mową przez jej użytkowników w celu przekazywania i otrzymywania informacji. Zaburzenie mowy często oznacza zakłócenia w procesie komunikacji werbalnej spowodowane niezdolnością użytkowników języka, do sprawnego wytwarzania komunikatów słownych lub też do sprawnego ich odbierania. Zaburzony rozwój mowy często  zaniża poczucie własnej wartości i  przeszkadza w osiąganiu odpowiedniego do wieku poziomu edukacji szkolnej. Wczesna diagnoza i odpowiednia terapia logopedyczna ułatwiają wyrównywanie szans w nauce oraz pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie społeczne dziecka.

 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie.

 

Prowadzący terapię logopedyczną:

dr Elżbieta Dolata - logopeda

mgr Helena Szmuc - logopeda

mgr Anna Szmit - logopeda, surdologopeda

mgr Elżbieta Socha - logopeda, neurologopeda

 

Nasz adres:

Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
w Łańcucie

ul. Mickiewicza 3
37-100 Łańcut

tel. 17 225-33-07
fax. 17 225-33-07

e-mail: poradniapplancut@gmail.com

 

 

Telefony zaufania:

Telefon Zaufania
dla Dzieci i Młodzieży:

116-111

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

ciekawe strony >>