PDF Drukuj Email

 

Terapia pedagogiczna

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA - jest to oddziaływanie za pomocą środków psycho-pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji (np.: niski poziom samooceny, niechęć do dalszej nauki, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia kontaktów interpersonalnych, nerwice, trudna i patologiczna sytuacja domowa - zbyt duży nacisk na naukę), likwidowanie przyczyn trudności i kompensację dysfunkcji. Modyfikacja dotyczy także struktury wiedzy i umiejętności szkolnych dzieci i młodzieży.

 

Cele terapii pedagogicznej:

 • stymulowanie rozwoju dziecka
 • usprawnianie i stymulowanie rozwoju funkcji psycho - motorycznych
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez różne techniki
 • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno - społecznych i ich konsekwencji.

 

Oddziaływania terapeutyczne w konsekwencji  przynoszą konkretne efekty: np. zmiana nastawienia do nauki, pracy, opanowanie niechęci do szkoły. Bardzo ważnym i istotnym efektem zajęć terapii pedagogicznej jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie i  ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,  a także doskonalenie umiejętności programowych. Dobór metod pracy jest adekwatny do trudności, jakie ma dziecko. Zajęcia prowadzą pedagodzy posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.

 

Terapią pedagogiczną mogą być objęte dzieci i młodzież, u których stwierdzono:

 • nieharmonijny rozwój
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • zaburzenia emocjonalne
 • ryzyko dysleksji, czyli dzieci, które nie osiągnęły gotowości do czytania i pisania
 • specyficzne trudności w uczeniu się, których głównymi symptomami są kłopoty w opanowaniu:

- czytania – dysleksja
- dobrego poziomu graficznego pisma – dysgrafia
- poprawnego pisania – dysortografia
- matematyki – dyskalkulia

 • obniżenie sprawności manualnej
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 • zaburzenia lateralizacji
 • zaburzenia integracji sensorycznej.

 

W PPP Łańcut terapię pedagogiczną prowadzą:

mgr Maria Masłyk - pedagog

mgr Renata Strzępka - pedagog

mgr Magdalena Kozera - pedagog

 

Na terapię pedagogiczną kwalifikują specjaliści PPP po dokonaniu diagnozy.

 

 

Nasz adres:

Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
w Łańcucie

ul. Mickiewicza 3
37-100 Łańcut

tel. 17 225-33-07
fax. 17 225-33-07

e-mail: poradniapplancut@gmail.com

 

 

Telefony zaufania:

Telefon Zaufania
dla Dzieci i Młodzieży:

116-111

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

 

 

 

 

 

 

 

ciekawe strony >>