PDF Drukuj Email

 

Terapia psychologiczna

 

Psychoterapia jest to, a raczej są to - różne metody terapii problemów i zaburzeń psychicznych, odwołujące się do założenia, że zaburzenia te nie mają jedynie natury biologicznej i mogą być leczone przy użyciu oddziaływania psychologicznego.

Istnieje znaczna ilość metod i teorii psychoterapeutycznych, różniących się od siebie założeniami wyjściowymi dotyczącymi koncepcji natury człowieka, "zdrowia psychicznego" oraz teorii powstawania problemów psychologicznych.

Z tej różnorodności założeń wynika również wielość samych technik pracy z pacjentem. Niektóre koncepcje są do siebie na tyle zbliżone, że razem tworzą pewne szkoły psychoterapii, wyznaczające z kolei pewne kierunki (nurty) w psychoterapii.

 

Na terenie naszej Poradni udzielana jest pomoc psychologiczna, jak też terapia psychologiczna indywidualna i rodzinna. Formami  tymi objęte są  rodziny, dzieci i młodzież  z terenu powiatu łańcuckiego.

Działania terapeutyczne skierowane są do dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi, adaptacyjnymi i rozwojowymi, m.in.: dzieci z ADHD, z kłopotami w koncentracji uwagi, z zaburzeniami  zachowania, jak też  trudnościami  adaptacyjnymi i emocjonalnymi.

 

Podczas terapii podejmowane są działania mające na celu:

- zredukowanie ilości objawów  neurotycznych, depresyjnych;

- obniżenie zagrożenia  próbą samobójczą;

- wspieranie leczenia psychiatrycznego;

- przygotowanie uczniów do lepszego funkcjonowania psychospołecznego;

- wyciszenie negatywnych napięć;

- podnoszenie kompetencji społecznych i doskonalenie umiejętności sprzyjających radzeniu sobie w trudnych sytuacjach społecznych.

W Poradni posługujemy się metodami terapii behawioralnej, poznawczej, jak też psychodynamicznej.

 

Na terapię psychologiczną kwalifikują specjaliści PPP po dokonaniu diagnozy.

 

Nasz adres:

Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
w Łańcucie

ul. Mickiewicza 3
37-100 Łańcut

tel. 17 225-33-07
fax. 17 225-33-07

e-mail: poradniapplancut@gmail.com

 

 

Telefony zaufania:

Telefon Zaufania
dla Dzieci i Młodzieży:

116-111

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

ciekawe strony >>