PDF Drukuj Email

 

Niedostosowanie społeczne


Z niepowodzeniami szkolnymi ściśle wiąże się pojęcie niedostosowania społecznego, które jest groźniejsze w swym odniesieniu do rzeczywistości.

Określenie „społecznie niedostosowany” wprowadzone zostało w Polsce w 1957 roku przez Marię Grzegorzewską. Uważała ona, że niedostosowanie społeczne jest to zaburzenie charakterologiczne o niejednolitych objawach, spowodowane niekorzystnymi zewnętrznymi lub wewnętrznymi warunkami rozwoju, wyrażające się długotrwałymi trudnościami w dostosowaniu się do normalnych warunków społecznych i w realizacji zadań życiowych danej jednostki.

Jako główne symptomy nieprzystosowania społecznego określa się:

 • Nadużywanie alkoholu przez młodzież

 • Ucieczki z domu

 • Uzależnienie lekowe i narkomanię

 • Samobójstwa i próby samobójcze

 • Wagary

 • Pasożytnictwo społeczne

 • Prostytucję

 • Uczestnictwo w gangach podkulturowych

 

Niektórzy autorzy są skłonni uznać za symptomy nieprzystosowania społecznego również takie zachowania jak:

 • Notoryczne kłamstwa

 • Werbalną agresję /wulgarność/

 • Lenistwo szkolne

 • Nieprzestrzeganie wewnętrznych zarządzeń i przepisów szkoły

 • Zaburzenia koncentracji uwagi

 • Konflikty z nauczycielami i rówieśnikami

 

Natomiast MEN za objawy, które należy brać pod uwagę, przyjęło:

 • Nagminne wagary, ucieczki z domu i włóczęgostwo

 • Sporadyczne lub systematyczne picie alkoholu

 • Odurzanie się

 • Niszczenie mienia

 • Stosowanie przemocy, bójki

 • Przywłaszczanie cudzego mienia

 • Udział w grupach negatywnych

 • Usiłowanie i dokonane samobójstwa

 

Zgodnie z wszystkimi badaniami i teoriami przyczyn niedostosowania społecznego należy szukać w:

 • Rodzinie

 • Szkole

 • Grupach rówieśniczych

 • Mediach

 • Wewnętrznych warunkach rozwoju

 

Mówiąc o niedostosowaniu należy pamiętać, że narastające jego manifestacje mogą prowadzić do wykolejenia społecznego. Trudności szkolne takie jak wagary i opóźnienia szkolne często wyprzedzają pierwszą sprawę sądową.

 

Wyróżniamy trzy stadia „wykolejenia społecznego”:

I Stadium

 • Uczucie odtrącenia, frustracji, potrzeby emocjonalnej zależności

 • Reakcje negatywne mające na celu zwrócenie uwagi na siebie

 • Narastająca agresja wobec rodziców, opiekunów

 • Reagowanie nieproporcjonalnie silne do podniety

 • Reakcje impulsywne

 • Brak cierpliwości i wytrwałości

 • Brak koncentracji uwagi-dziecko nie kończy rozpoczętych prac

II Stadium

 • Manifestują się reakcje wrogie nie tylko wobec rodziców, ale i nauczycieli

 • Bunt wobec autorytetów

 • Próby zjednania rodzą agresje

 • Często występuje autoagresja

 • Występują pierwsze drobne kradzieże i szukanie kontaktu z podkulturą

 • Upijanie się i odurzanie innymi środkami

III Stadium

 • Następuje proces przyswajania kultury przestępczej

 • Pogłębiona negacja norm moralnych i prawnych

 

Przedstawione typy zachowań są czymś ostatecznym i często nieodwracalnym. Na pewno olbrzymią role w procesie zapobiegania takim deformacjom osobowości ma do odegrania szkoła. Nie zawsze jednak to się udaje a czasami te zachwiania osobowości ulegają pogłębieniu.

 

Nasz adres:

Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
w Łańcucie

ul. Mickiewicza 3
37-100 Łańcut

tel. 17 225-33-07
fax. 17 225-33-07

e-mail: poradniapplancut@gmail.com

 

 

Telefony zaufania:

Telefon Zaufania
dla Dzieci i Młodzieży:

116-111

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

 

 

 

 

 

 

 

ciekawe strony >>