PDF Drukuj Email

 

Druki dla nauczycieli:

 

 1. Wniosek szkoły do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy:

  pobierz >>
  (*.doc)

 2. Opinia przedszkola o dziecku trzyletnim, wydawana na wniosek rodziców dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie::

  pobierz >> (*.doc)

 3. Opinia przedszkola o dziecku czteroletnim, wydawana na wniosek rodziców dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie:

  pobierz >>
  (*.doc)

 4. Opinia przedszkola o dziecku pięcioletnim, wydawana na wniosek rodziców dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie:

  pobierz >>
  (*.doc)

 5. Opinia przedszkola o dziecku sześcioletnim, wydawana na wniosek rodziców dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie:

  pobierz >>
  (*.doc)

 6. Opinia szkoły o uczniu klas I etapu edukacyjnego, wydawana na wniosek rodzica dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie:

  pobierz >> (*.doc)

 7. Opinia szkoły o uczniu klas II etapu edukacyjnego, wydawana na wniosek rodzica dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie:

  pobierz >> (*.doc)

 8. Opinia szkoły o uczniu szkoły podstawowej, wydana na wniosek rodzica dla celów doradztwa zawodowego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie:

  pobierz >> (*.doc)

 9. Opinia szkoły o uczniu gimnazjum, wydana na wniosek rodzica dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie:

  pobierz >> (*.doc)

 10. Opinia szkoły o uczniu gimnazjum, wydana na wniosek rodzica dla celów doradztwa zawodowego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie:

  pobierz >> (*.doc)

 11. Opinia szkoły o uczniu szkoły ponadgimnazjalnej, wydana na wniosek rodzica dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie:

  pobierz >> (*.doc)

 12. Opinia szkoły o uczniu szkoły ponadgimnazjalnej, wydana na wniosek rodzica dla celów doradztwa zawodowego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie:

  pobierz >> (*.doc)

 13. Opinia szkoły o uczniu szkoły ponadpodstawowej, wydana na wniosek rodzica dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie:

  pobierz >> (*.doc)

 14. Opinia szkoły o uczniu szkoły ponadpodstawowej, wydana na wniosek rodzica dla celów doradztwa zawodowego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie:

  pobierz >> (*.doc)

 15. Opinia nauczyciela polonisty o uczniu - uczennicy z trudnościami w poprawnym pisaniu wydana na wniosek rodziców dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie:

  pobierz >> (*.doc)

 16. Informacja o uczniu wykazującym szczególne uzdolnienia dla celów opiniowania przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Łańcucie

  pobierz >> (*.doc)

 

Opinie do pogłębionej diagnozy:


 1. Opinia logopedy szkolnego dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

  pobierz >>
  (*.doc)

 2. Opinia nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

  pobierz >>
  (*.doc)

 3. Opinia osoby wspierającej dziecko/ucznia z autyzmem/zespołem Aspergera dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie:

  pobierz >>
  (*.doc)

 4. Opinia pedagoga/psychologa szkolnego dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

  pobierz >>
  (*.doc)

 5. Opinia terapeuty pedagogicznego dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

  pobierz >>
  (*.doc)

 6. Opinia z zajęć rewalidacyjnych dziecka/ucznia niepełnosprawnego dla poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie:

  pobierz >>
  (*.doc)
 

Nasz adres:

Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
w Łańcucie

ul. Mickiewicza 3
37-100 Łańcut

tel. 17 225-33-07
fax. 17 225-33-07

e-mail: poradniapplancut@gmail.com

 

 

Telefony zaufania:

Telefon Zaufania
dla Dzieci i Młodzieży:

116-111

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

ciekawe strony >>